Het Lingeriehart (Kamer van Koophandel: 36005192), hierna te noemen Het Lingeriehart, verleent u hierbij toegang tot www.hetlingeriehart.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Het Lingeriehart behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Lingeriehart spant zich in om de inhoud van www.hetlingeriehart.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.hetlingeriehart.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Lingeriehart.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hetlingeriehart.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Het Lingeriehart.Voor op www.hetlingeriehart.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Het Lingeriehart nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Lingeriehart.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Lingeriehart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Disclaimer voor www.hetlingeriehart.nl

Het Lingeriehart (Kamer van Koophandel: 36005192), hierna te noemen Het Lingeriehart, verleent u hierbij toegang tot www.hetlingeriehart.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Het Lingeriehart behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Lingeriehart spant zich in om de inhoud van www.hetlingeriehart.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.hetlingeriehart.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Lingeriehart.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hetlingeriehart.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Het Lingeriehart.Voor op www.hetlingeriehart.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Het Lingeriehart nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Lingeriehart.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Lingeriehart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd